ÀREA DE SOCI

PREMIS AMC DE MUSEOLOGIA

PREMIAT PROJECTES DE CREACIÓ O REFORMA INTEGRAL DE MUSEUS I EQUIPAMENTS PATRIMONIALS

PREMIATS

Obertura al públic de Mas Miró

DESCRIPCIÓ/PRESENTACIÓ DEL PROJECTE

La Fundació Mas Miró ha fet possible la recuperació i posada en valor d’un dels llocs més icònics de la geografia de Joan Miró. A més de ser el model de la seva cèlebre obra “La masia”, Mas Miró, origen de tota l’obra del geni català, té el privilegi d’haver estat casa i taller de l’artista durant tota la seva trajectòria. La seva obertura al públic va tenir lloc el 20 d'abril de 2018, 125è aniversari del pintor. Els treballs de reforma han estat acurats per mantenir la casa fidel a l’època en què Miró hi estiuejava. Per conservar la puresa de l’espai la visita es realitza mitjançant una audioguia digital, i s’han recuperat les 10 hectàrees de terres amb cultiu ecològic. Paralel·lament, la ruta “El paisatge emocional de Miró” vincula el mas amb els paisatges de Mont-roig que van inspirar l’artista. Malgrat no contenir cap obra original, la puresa del lloc, la dimensió emocional i la força del relat aporten un nova manera d’apropar-se i d’entendre Joan Miró.

OBJECTIUS

Amb una marcada vocació territorial, la Fundació Mas Miró té com a objectiu principal la divulgació del vincle entre la vida i l'obra de Joan Miró a través del context que va marcar la seva trajectòria: Mas Miró i el paisatge que l'alberga, a Mont-roig del Camp. Mas Miró pretén ser un centre de referència de l'art mironià i de difusió de la cultura i l'art del territori del Baix Camp. I amb l’obertura al públic de la masia es completa el triangle essencial sobre l'artista, iniciat amb la Fundació Joan Miró de Barcelona i la Fundació Pilar i Joan Miró de Palma. De la mateixa manera, amb la transformació de Mas Miró, un recurs de valor patrimonial innegable, en un producte cultural i turístic de qualitat, es vol oferir una experiència cultural de més valor al territori: una oferta de qualitat orientada a una demanda de qualitat, tot impulsant una millor distribució territorial de l’activitat cultural i turística.

RESULTATS ASSOLITS

Sota els paràmetres de viabilitat i sostenibilitat que, d'acord amb els seus objectius, sempre han guiat les accions de la Fundació en la curta trajectòria de posada en marxa del projecte s’ha pogut veure el gran impacte que ha suposat l’obertura al públic de Mas Miró.

En primer lloc, hem aconseguit posicionar Mas Miró vinculant de forma directa el nom de Joan Miró al de Mont-roig del Camp. Hem convertit Mas Miró és un recurs de turístic de primer ordre i d’abast internacional. Aquest fet l’hem pogut contrastar amb el gran impacte mediàtic que va suposar l’apertura de Mas Miró.

A nivell territorial, hem impulsat el sentiment de pertinença al municipi, respectant els elements de diferenciació però focalitzant en el què els uneix. Amb la ruta estem aconseguint que el visitant es mogui pel municipi, tot potenciant el territori i millorant l’experiència turística. Demostrem al poble els beneficis que un bé cultural que es gestiona de forma correcta i eficient pot generar també per al resident.  Igualment, hem aconseguit posicionar el municipi dins l’imaginari dels admiradors de l’artista.

El sistema d’audioguia digital amb el propi smartphone del visitant ha tingut una gran acceptació com a dispositiu d’interpretació i mediació excel·lent pel nostre projecte, tant pel fet d’ajudar a conservar la puresa de l’espai tal i com ens el va llegar Miró com pel fet de incorporar els continguts de la ruta a la mateixa audioguia, fent que el discurs traspasi els murs de la Fundació. El fet de respectar la puresa de l’espai tal i com ens ho va llegar Miró és una de les coses més valorades.

EXPOSICIÓ RAONADA DELS MOTIUS PELS QUALS ÉS MEREIXEDORA DEL PREMI

Estimar i salvaguardar el Mont-roig de Miró per al coneixement i gaudi de les generacions futures era un deure i una responsabilitat. La preocupació de Miró sobre el futur de la masia ha trobat resposta en la tercera Fundació dedicada a la seva figura i l'obertura al públic de la masia. Malgrat no contenir cap obra original s’ha aconseguit aportar un nova manera d’apropar-se i d’entendre Joan Miró, des de la vessant més emocional i humana. Perquè Mas Miró és més que un espai on veure on vivia i treballava Joan Miró. Visitar Mas Miró és entendre com i perquè Joan Miró va convertir-se en el geni universal que tots coneixem. I el Mont-roig de Miró és més que un paisatge. Són les arrels, és el seu vincle amb la terra, en definitiva, el punt de partida de tot l’univers mironià. La Fundació Mas Miró ha fet un gran esforç per fer realitat un somni perseguit des de feia molt temps.

Web

Twitter / Facebook / Instagram

Video resum inauguració

Fundació Mas Miró 
Finca Mas Miró s/n 43300 Mont-roig del Camp

Aquesta web utilitza galetes (cookies) propies i de tercers. Política de cookies Si continues navegant, entenem que autoritzeu l'ús.